Språk

Å gi barna et rikt og variert språkmiljø er et av våre fokusområder. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon. Barnehagen legger til rette for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.

Vi har høytlesning, fortellinger med konkreter, sang og den daglige samtalen.
En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. Personalet bruker i tillegg ulike pedagogiske verktøy.
Snakkepakken er et av verktøyene som skaper motivasjon og lystbetont bruk av språket. Den består av en rekke konkreter, eventyr, sanger, leker og mye mer.