Lek & vennskap

Vi er opptatt av å være en god og trygg barnehage der barna er i fokus.
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg og trygghet er en forutsetning for barns utvikling og læring og barnehagen er opptatt av å gi barna et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Et av våre fokusområder er sosial kompetanse og leken skal ha en framtredende plass i barnehagen. I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.