Søk plass & priser

Søk plass

Det er samordnet opptak i Oslo kommune. Elektronisk søknad: Barnehageplass

Priser

I statsbudsjettet fastsettes det hvert år hvor mye foreldre skal betale for en heldag barnehageplass i kommunal/privat barnhage. Nasjonal sats fra 01.01.23 er kr. 3000,-. Betaling for mat kommer i tillegg. pr. dags dato er det 525,- i måneden

Barnehagen har søskenmoderasjon og redusert betaling, inntektsregulert. For mer informasjon: Foreldrebetaling