Lykketrolla

Lykketrolla er avdelingen med barn i alderen 3-6 år.

På Lykketrolla er vi opptatt av å gi barna gode lekeforutsetninger, der de skal oppleve ro og få bedre kontakt med voksen og barn. En viktig dimensjon i livet er å ha venner. Vi har fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom hele året både i form av barnas frilek og voksenstyrte aktiviteter. Hovedmålet er å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning.

Noen av de daglige aktivitetene vi har i avdelingen er samlingsstund, skoleklubb, lekegrupper, turdag og utelek. Vi setter også av tid til estetiske aktiviteter som formingsaktiviteter, rollespill, musikk og dans og frilek.

Avdelingen deltar på skiskole, svømming og barnehagekoret.