BarnehagenVår Sofus

BarnehagenVår er en privat barnehagekjede med tilsammen seks barnehager, tre i Oslo kommune og tre i Bærum kommune.

Barnehagen er en tidligere villa og har et hjemlig preg med et flott uteområde som stimulerer til lek. Barnehagen har to avdelinger med 39 barn. Vi er en liten barnehage hvor både barn og voksne kjenner hverandre på tvers av avdelingene. 

Barnehagen holder til på Bjerke, som er et barnevennlig område i stor vekst.