Småtrolla

Består av to barnegrupper i alderen 10 måneder til 3 år

For de yngste barna er den daglige omsorgen, tryggheten og trivsel som står i fokus. Det er gode rutiner for primære behov som soving, spising og kos samtidig som vi ser alle mulighetene som ligger hos hver og en. 

Vi gir barna gode opplevelser for lek og læring både ute og inne. Sang, rim, regler, eventyrstunder, dans og formingsaktiviteter er noe barna koser seg med til daglig. 
Så snart barna er trygge i barnehagen går vi ut på turer. Vi er spesielt opptatt av småbarnas kommunikasjon og vennskapets betydning.
Vi legger vekt på empatitrening; kjenne igjen tegn på følelser, sette seg inn i andres sted og vise medfølelse og omtanke. Vi voksne tolker og er lydhør ovenfor barnas ytringer. Alle barna blir sett og hørt.