Søk plass

 

Ønsker du å søke plass i BarnehagenVår Sofus, gå inn på https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/


Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende søknadskjema og barnehagen.

Priser

 

Foreldrebetaling pr. 01.01.20

Pris for oppholdsbetaling er kr. 3.315,-. I tillegg kommer matpenger på kr. 450,- 

(Juli er betalingsfri)

Søskenmoderasjon for 2. barn  er  30% 

Søskenmoderasjon for 3. og 4. barn er 50% r

Mer informasjon om foreldrebetaling og søknadsskjemaer finner du her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling