Søk plass

 

Ønsker du å søke plass i BarnehagenVår Sofus, gå inn på https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/


Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende søknadskjema og barnehagen.

Priser

 

Foreldrebetaling (Fra 1. januar 2019)

Pris for oppholdsbetaling er kr. 2.990,-. I tillegg kommer matpenger på kr. 450,- 

(Juli er betalingsfri)

Søskenmoderasjon for 2. barn  er  30% à 897 kr

Søskenmoderasjon for 3. og 4. barn er 50% à 1495 kr

For de 3-, 4- og 5-åringene som allerede har fått vedtak om gratis kjernetid, kr 1617, er ny oppholdsbetaling fra 1. januar kr 1661 + matpenger (gjelder barn født 2015, 2014 og 2013, i familier som har samlet brutto årsinntekt inntekt over 533 500 kr men under 619 000 kr)

Mer informasjon om foreldrebetaling og søknadsskjemaer finner du her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling