Sofus

BarnehagenVår Sofus ble etablert i 1992 og eies av Hanne Klamerholm. Barnehagen er en tidligere villa og har et hjemlig preg med et flott, nytt uteområde som stimulerer til lek. Barnehagen har to avdelinger med til sammen 42 barn og 10 ansatte. Vi er en liten barnehage hvor både barn og voksne kjenner hverandre på tvers av avdelingene. Vi har et meget godt arbeidsmiljø med en stabil, kompetent og engasjert personalgruppe som trives sammen og har jobbet sammen i mange år. 

Vi er opptatt av å være en god og trygg barnehage der barna er i fokus. Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg og trygghet er en forutsetning for barns utvikling og læring og barnehagen er opptatt av å gi barna et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Et av våre fokusområder er sosial kompetanse og leken skal ha en framtredende plass i barnehagen. I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Å gi barna et rikt og variert språkmiljø er også et av våre fokusområder. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon. Barnehagen skal legge til rette for at  alle barn får varierte og postive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.

Vi er opptatt av at barna skal ha mulighet til fysisk aktivitet utendørs i løpet av dagen. Vi er ute hver dag og har et flott uteområde som er tilrettelagt for lek og kroppslige utfordringer for små og store barn. Begge avdelingene har fast turdag en gang i uken der vi primært legger opp til turer i nærmiljøet rundt Bjerke. Vi organiserer også lengre turer og benytter oss av tilbud som teater, lekeparker, museum osv. De yngste barna sover i ute i frisk luft nesten hele året.

Vi har fokus på å gi barna et variert, sunt kosthold; Vi tilbyr varmmat tre dager i uka og baker ferskt brød nesten hver dag. Frukt og melk er en del av det daglige tilbudet til barna.

Ta gjerne kontakt med barnehagen for mer informasjon.