Søk plass

Ønsker du å søke plass i BarnehagenVår Sofus, gå inn på www.oslo.kommune.no .

Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende søknadskjema og barnehagen.

Priser

Foreldrebetaling i privat barnehage fra 1. januar 2017

Ny makspris for barnehageplass er kr 2.730,- Familier med lav inntekt (lavere enn kr 486 750) kan søke om redusert foreldrebetaling. Informasjon og søknadskjema finnes her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/sok-om-lavere-pris-pa-grunn-av-lav-inntekt/

Søskenmoderasjon: Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre( eller flere barn). Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling

Makspris for barnehageplass for barn født i 2010 og 2011 som har gratis kjernetid er kr 1 475.  Les mer om gratis kjernetid: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/

 

Betalingsregler for BarnehagenVår Sofus

Oppholdsbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder.

• Ferie. Juli er betalingsfri. Ferie utenom juli gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen.

Informasjon

Kostnad for mat i barnehagene er 450 kr per barn per måned pr. 01.05.16 og inkluderer alle måltider unntatt frokost. Se "Kosthold" for mer informasjon.

I tillegg betales det inn til avdelingen 50 kr per barn per måned i turpenger. Pengene går til reise med offentlig transport, inngangspenger til teater, museum og lignende.