Søk plass

Ønsker du å søke plass i BarnehagenVår Sofus, gå inn på www.oslo.kommune.no .

Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende søknadskjema og barnehagen.

Priser

Foreldrebetaling i privat barnehage fra 1. januar 2018

Ny makspris for barnehageplass er kr 2.910,-.Foresatte med årlig inntekt under kr 533 500 skal etter søknad betale en månedlig sats som på årsbasis tilsvarer 6 % av årlig inntekt.

Søskenmoderasjon: Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre( eller flere barn).

Gratis kjernetid: Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer pr. uke (gratis kjernetid) til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt under kr.619 000,-.

Mer informasjon om foreldrebetaling og søknadsskjemaer finner du her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling

 

Betalingsregler for BarnehagenVår Sofus

Oppholdsbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder.


Ferie. Juli er betalingsfri. Ferie utenom juli gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen.

Kostnad for mat i barnehagene er 450 kr per barn per måned og inkluderer alle måltider unntatt frokost. Se "Kosthold" for mer informasjon.