Søk plass

Ønsker du å søke plass i BarnehagenVår Sofus, gå inn på www.oslo.kommune.no .

Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk, eller har spørsmål vedrørende søknadskjema og barnehagen.

Priser

Foreldrebetaling i private barnehager 2019

Makspris for oppholds-avgift kr 2990 + matpenger fra 1.januar 2019.

Ingen endring/prisøkning fra 1.august 2019.

Søskenmoderasjon for 2. barn  er fortsatt          30% à 897 kr

Søskenmoderasjon for 3. og 4. barn er fortsatt  50% à 1495 kr

For de 3-, 4- og 5-åringene som allerede har fått vedtak om gratis kjernetid, kr 1617, er ny oppholdsbetaling fra 1. januar kr 1661 + matpenger (gjelder barn født 2015, 2014 og 2013, i familier som har samlet brutto årsinntekt inntekt over 533 500 kr men under 619 000 kr)

Mer informasjon om foreldrebetaling og søknadsskjemaer finner du her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling

 

Betalingsregler for BarnehagenVår Sofus

Oppholdsbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder.


Ferie. Juli er betalingsfri. Ferie utenom juli gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen.

Kostnad for mat i barnehagene er 450 kr per barn per måned og inkluderer alle måltider unntatt frokost. Se "Kosthold" for mer informasjon.